Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2000-2001 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Finans ve Bankacılık alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır


Kabul ve Kayıt Koşulları

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı'na farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği . Uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklıdır, Bkz.: Uluslararası Öğrenciler Başvuru Rehberi.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencilerin aynı alanda özel öğrencilik dönemlerinden aldığı derslerden hangilerinin Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği . Uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklıdır, Bkz.: Uluslararası Öğrenciler Başvuru Rehberi


Mezuniyet Koşulları

Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programdaki zorunlu derslerin ve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması, ve tez çalışmasının savunulduğu jüri tarafından başarılı bulunması koşulu vardır. Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programın zorunlu derslerinin ve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması ve proje çalışmasının danışmanı tarafından başarılı bulunması koşulu vardır.


Program Tanımı

Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programı, sosyal veya fen bilimleri alanlarında eğitim almış öğrencilere mesleki ve akademik formasyonlarını çok yönlü olarak geliştirme olanağı sunar. Programın amacı, gerek iş hayatında gerek akademik dünyada kariyerlerini başarıyla devam ettirmeyi hedefleyen öğrencilere uluslararası standartlarda ve en güncel bilgilerin sunulduğu bir lisansüstü eğitim vermektir. Bu doğrultuda finans ve bankacılık alanlarında verilen zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, öğrencilere ilgi alanlarına göre diğer programlarda (ekonomi, finans mühendisliği, uluslararası ilişkiler, hukuk vb) açılan dersleri seçmeli olarak alma fırsatı verilmektedir. Programda tezli ya da daha çok ders alma şartıyla tezsiz program seçenekleri mevcuttur. Tez ve bitirme projesi konusu seçiminde geniş bir tercih yelpazesi vardır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken teori ve yöntem donanımı kazanmak.
 • 2- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına alana katkı yapabilecek seviyede vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken donanımı kazanmak ve teorik katkı yapabilmek.
 • 3- Finans ve bankacılık bağlamında işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde karşılaşılan sorunların nasıl oluştuklarını ve çözümlerini finansal ve ekonomik modeller ışığında yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla analiz edebilmek.
 • 4- Finans ve bankacılık bağlamında karşılaşılan sorunların işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde nasıl oluştuklarını finansal ve ekonomik modeller ışığında analiz edebilmek.
 • 5- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgiyi geliştirebilmek.
 • 6- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak.
 • 7- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yeni çözümler önerebilmek.
 • 8- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından değerlendirebilmek.
 • 9- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını öğrenmek.
 • 10- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını tüm detaylarıyla ve katkı yapabilecek seviyede öğrenmek.
 • 11- Finans teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek ve uygulamak.
 • 12- Finans teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek, uygulamak ve bu konularda yeni açılımlar getirebilmek.
 • 13- Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek ve sentezleyebilmek. Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği kazanmak. İş ortamlarında hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek.
 • 14- Finansal ve ekonomik verileri derinlemesine analiz edebilmek, sentezleyebilmek; etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanıp yorumlayabilmek.
 • 15- Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde hem iş dünyasında hem de akademik ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabilme ve tartışabilme yeteneği kazanmak.
 • 16- Hem iş dünyası hem de akademik çevrelerde hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek ve yeni perspektifler sunabilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar, kendi lisans mezuniyet alanları ile Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi sonucu oluşan beşeri sermayelerini iş hayatında hem özel hem de kamu sektöründe değerlendirebilirler veya isterlerse akademik kariyer süreçlerine girebilir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda çeşitli Doktora veya Sanatta Yeterlilik Programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için Bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği.


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı, Cibali, 34083 - İSTANBUL


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı öğrencileri için de geçerlidir.