Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 03 00 00 03 187

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
BA650 S Pazarlama Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA651 S Yönetim ve Örgüt Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA652 S Tüketici Davranışında Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA653 S Örgütsel Davranış Konusunda Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA654 S Stratejik Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA655 S Stratejik Düşünce İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA656 S Çok Değişkenli Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA500 S Uygulamalı İstatistik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA501 S Veri Güdümlü Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA502 S Veri Güdümlü Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA503 S İşletme İletişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA505 S İşletmeler için Veri Madenciliği İngilizce 04 00 00 4 7.5
BIA540 S Tahmin için Zaman Serisi Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA552 S Dijital Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA553 S Müşteri Analitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA560 S İşletme Analitiği için Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA561 S Makina Öğrenmesi ve İşletmeye Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA571 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA572 S Operasyonel Analitik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP501 S Siber Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP502 S Siber Güvenlik İçin Betik Diller İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP503 S Bigisayar Ağları ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP504 S İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP505 S Web Uygulamaları Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP506 S Sistem Tarama ve Penetrasyon Testi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP507 S Siber Güvenlik Operasyonları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP508 S Yazılım Tanımlı Ağ İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP521 S Güvenli Sistem Tasarım, Geliştirme ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP522 S Güvenli Sistem Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP523 S Dijital Forensik ve Olay İnceleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP524 S Uygulamalı Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP525 S Siber Savaş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP526 S Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP527 S İletişim Ağlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP591 S Siber Güvenlikte Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP592 S Siber Güvenlikte Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş Türkçe 03 00 00 3 8
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş Türkçe 03 00 00 3 8
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB509 S İşletme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB511 S Finansal Kurumlar ve Piyasalar Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB511 S Finansal Kurumlar ve Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB512 S Temel Bankacılık Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB513 S Sayısal Yöntemler Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB513 S Sayısal Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB514 S Finansal Yönetim ve Analiz İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB515 S Türkiye Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB516 S Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB516 S Portföy Yönetimi ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB517 S Temel Finans Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB518 S Türkiye Finans Piyasaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB519 S Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB519 S Kurumsal Finans İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB520 S Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB520 S Finansal Muhasebe İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB521 S Risk Modellemesi ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB522 S Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB523 S Sigorta ve Risk Piyasaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB524 S Özkaynak Değerlendirme Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB525 S Türev Ürünler ve Opsiyonlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB526 S Gayrimenkul Finansmanı İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB609 S İleri İşletme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB612 S Finans Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB613 S Finansal Piyasalar ve Kurumlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB614 S Bankacılık Teorisi ve Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB615 S Ekonometri ve Ekonomik Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB616 S Bankacılık Teorisi ve Politikası II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB616 S Uluslararası Finansal Sistem İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB617 S AB'de Ekonomik Entegrasyon Türkçe 03 00 00 3 7.5
FB617 S Olasılık ve İstatistik İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB634 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB635 S Finansal Varlıklar, Piyasalar ve Yapılar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB636 S Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB637 S İleri İşletme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT511 S İşletim Sistemlerine Giriş İngilizce 03 00 00 3 8
IT513 S Java Programlamaya Giriş İngilizce 03 00 00 3 8
IT522 S İleri Düzey Java İngilizce 03 00 00 3 8
IT526 S Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
IT526 S Veritabanı Tasarım ve Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT531 S Sistem Programlama İngilizce 03 00 00 3 8
IT560 S Büyük Veri Analitiği Türkçe 03 00 00 3 8
IT560 S Büyük Veri Analitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT561 S Grafik Arayüzü Tasarlama Türkçe 03 00 00 3 8
IT562 S Yapısal Programlama Dilleri ve Veri Yapıları Türkçe 03 00 00 3 8
IT563 S Nesneye Yönelik Programlama: C++ Türkçe 03 00 00 3 8
IT564 S Sanaldoku (Web) Servisleri Türkçe 03 00 00 3 8
IT565 S Bilgisayar ve Ağ Güvenliği İngilizce 03 00 00 3 8
IT566 S Çok Çekirdekli Mimariler ve Paralel Programlama İngilizce 03 00 00 3 8
IT567 S İleri Sanaldoku Teknolojileri Türkçe 03 00 00 3 8
IT568 S Dağıtık Veritabanı Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
IT569 S Yazılım Projeleri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
IT570 S Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
IT570 S Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT571 S İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Amb İngilizce 03 00 00 3 8
IT572 S İleri Düzey Bilgi Sistem Analiz ve Tasarımı Türkçe 03 00 00 3 8
IT572 S İleri Düzey Bilgi Sistem Analiz ve Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT573 S Bilgi Güvenliği Türkçe 03 00 00 3 8
IT574 S Uygulama ve Bilgi Sistem Güvenliği Türkçe 03 00 00 3 8
IT575 S Sunucu Tarafı İleri Düzey Programlama Dilleri Türkçe 03 00 00 3 8
IT576 S Penetrasyon Testi ve Zaafiyet Analizi Türkçe 03 00 00 3 8
IT577 S Gerçek-zamanlı Büyük Veri Analizi Türkçe 03 00 00 3 8
IT578 S Gerçek-zamanlı Büyük Veri Analizi Türkçe 03 00 00 3 8
IT579 S Büyük veri için araç, teknoloji ve paralel programlama Türkçe 03 00 00 3 8
IT595 S Enformasyon Teknolojilerinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 8
IT596 S Enformasyon Teknolojilerinde Özel Konular II Türkçe 03 00 00 3 8
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama Türkçe 03 00 00 3 10
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama Türkçe 03 00 00 3 8
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT602 S Görselleştirme Türkçe 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme Türkçe 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT603 S Dağınık Veritabanı Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
IT603 S Dağınık Veritabanı Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT604 S İleri Düzey Sunucu Tarafı Programlama Dilleri İngilizce 03 00 00 3 10
IT605 S Semantik Sanaldoku Türkçe 03 00 00 3 8
IT605 S Semantik Sanaldoku İngilizce 03 00 00 3 7.5
MAT601 S Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 10
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MAT603 S Sayısal Lineer Cebir Türkçe 03 00 00 3 8
MAT603 S Sayısal Lineer Cebir İngilizce 03 00 00 3 7.5
MAT604 S Zaman Serileri Analizi Türkçe 03 00 00 3 8
MAT604 S Zaman Serileri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD502 S Veri Analizi ve İşletme İstatistiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD503 S Stratejik Pazarlama Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD506 S Tedarik Zinciri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD507 S Marka Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD510 S Tüketici Davranışları Türkçe 03 00 00 3 7.5
MBAD510 S Tüketici Davranışı İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD520 S Üretim ve Süreç Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD522 S Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD523 S Girişimcilik İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD524 S Örgütsel Dinamikler İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD526 S Uluslararası Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD528 S Pazarlama Simülasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD534 S Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS502 S İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri Türkçe 03 00 00 3 8
MIS502 S İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS513 S Proje Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
MIS513 S Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS522 S Yönetim ve Organizasyönel Davranış Türkçe 03 00 00 3 8
MIS522 S Yönetim ve Organizasyönel Davranış İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS523 S Kantitatif Karar Verme Türkçe 03 00 00 3 8
MIS523 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS524 S Girişimcilik ve Yeni Şirket Oluşturma Türkçe 03 00 00 3 8
MIS524 S Girişimcilik ve Yeni Şirket Oluşturma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS525 S Hesaplamada Etik ve Legal Konular İngilizce 03 00 00 3 8
MIS526 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 8
MIS529 S E-Pazarlama Türkçe 03 00 00 3 8
MIS529 S E-Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS531 S Acil Durum Bilgi Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS532 S Teknoloji Yönetim ve Organizasyönel Dönüşüm Türkçe 03 00 00 3 8
MIS532 S Teknoloji Yönetim ve Organizasyönel Dönüşüm İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS533 S Liderlik Teorisi ve Pratiği Türkçe 03 00 00 3 8
MIS533 S Liderlik Teorisi ve Pratiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS534 S İşletme Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
MIS534 S İşletme Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS535 S Sosyal Medya Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
MIS535 S Sosyal Medya Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS595 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 8
MIS595 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS596 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II Türkçe 03 00 00 3 8
MIS596 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS597 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III Türkçe 03 00 00 3 8
MIS597 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS600 S Yönlendirilmiş Çalışma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS601 S Sanaldoku Hesaplama ve Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3 8
MIS602 S Arama Motorları Optimizasyonu Türkçe 03 00 00 3 8
MIS602 S Arama Motorları Optimizasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS603 S Lokayson Bazlı Servisler Türkçe 03 00 00 3 8
MIS603 S Lokasyon Bazlı Servisler İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS604 S Bulut Bilişim ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MIS604 S Bulut Bilişim ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS605 S Büyük Veri ve Veri Yönetişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS606 S Veri ve Teknoloji Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS631 S İş Veri İletişimi ve Ağlar Türkçe 03 00 00 3 8
MIS631 S İş Veri İletişimi ve Ağlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS632 S Kurumsal Veri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
MIS632 S Kurumsal Veri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS633 S Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya Türkçe 03 00 00 3 8
MIS633 S Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS634 S İleri Düzey Rekabetçi Zekâ Türkçe 03 00 00 3 8
MIS634 S İleri Düzey Rekabetçi Zekâ İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS635 S İş Sürekliliği ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MIS635 S İş Sürekliliği ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS636 S Yapay Sinir Ağları Türkçe 03 00 00 3 8
MIS636 S Yapay Sinir Ağları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS637 S Girişimcilik Pazarlaması Türkçe 03 00 00 3 8
MIS637 S Girişimcilik Pazarlaması İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS650 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 8
MIS650 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS651 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II Türkçe 03 00 00 3 8
MIS651 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS652 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 8
MIS653 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular IV İngilizce 03 00 00 3 8
MIS654 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular V İngilizce 03 00 00 3 8
MIS655 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VI İngilizce 03 00 00 3 8
MIS656 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VII İngilizce 03 00 00 3 8
MIS657 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VIII İngilizce 03 00 00 3 8
MIS658 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular IX İngilizce 03 00 00 3 8
MIS659 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular X İngilizce 03 00 00 3 8