Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
BA650 S Pazarlama Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA651 S Yönetim ve Örgüt Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA652 S Tüketici Davranışında Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA653 S Örgütsel Davranış Konusunda Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA654 S Stratejik Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA655 S Stratejik Düşünce İngilizce 03 00 00 3 7.5
BA656 S Çok Değişkenli Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA500 S Uygulamalı İstatistik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA501 S Veri Güdümlü Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA502 S İşletme için Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA503 S İşletme İletişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA540 S Tahmin için Zaman Serisi Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA552 S Dijital Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA553 S Müşteri Analitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA560 S İşletme Analitiği için Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA561 S Makina Öğrenmesi ve İşletmeye Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA571 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIA572 S Operasyonel Analitik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP501 S Siber Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP502 S Siber Güvenlik İçin Betik Diller İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP503 S Bigisayar Ağları ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP504 S İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP505 S Web Uygulamaları Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP506 S Sistem Tarama ve Penetrasyon Testi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP507 S Siber Güvenlik Operasyonları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP508 S Yazılım Tanımlı Ağ İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP521 S Güvenli Sistem Tasarım, Geliştirme ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP522 S Güvenli Sistem Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP523 S Dijital Forensik ve Olay İnceleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP524 S Uygulamalı Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP525 S Siber Savaş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP526 S Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP527 S İletişim Ağlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP591 S Siber Güvenlikte Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP592 S Siber Güvenlikte Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB511 S Finansal Kurumlar ve Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB513 S Sayısal Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB521 S Risk Modellemesi ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB522 S Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB526 S Türkçe 02 00 00 2 0
FB615 S Ekonometri ve Ekonomik Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT526 S Veritabanı Tasarım ve Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
IT560 S Büyük Veri Analitiği İngilizce 03 00 00 3 8
IT570 S Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
IT571 S İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Amb İngilizce 03 00 00 3 8
IT572 S İleri Düzey Bilgi Sistem Analiz ve Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 8
IT579 S Büyük veri için araç, teknoloji ve paralel programlama Türkçe 03 00 00 3 8
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama Türkçe 03 00 00 3 10
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme Türkçe 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT603 S Dağınık Veritabanı Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 8
IT605 S Semantik Sanaldoku İngilizce 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD501 S İşletme Analizi İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD502 S Veri Analizi ve İşletme İstatistiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD504 S Stratejik Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD505 S Kalite Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD508 S Pazarlama Araştırmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD509 S İş Yaşamında İletişim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD511 S Yönetim Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD512 S Etik Yönetimi/ Liderlik Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD513 S Operasyon Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD514 S Finansal Muhasebe Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD515 S Maliyet Muhasebesi İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD517 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD518 S Satış Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD519 S Stratejik Pazarlama Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD521 S Finansal Yönetim ve Analiz İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD525 S Tüketici Davranışları Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD527 S Çağdaş Pazarlama Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD528 S Pazarlama Simülasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD540 S Uluslararası Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5