Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü resmi olarak 2013 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında kurulmuşur. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı ise 2008-2009 akademik yılında Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı'nın bir programı olarak öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2010-2011 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri DOKTORA programı ise 2014-2015 Akademik yılında başlatılmıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim doktora programını başarıyla tamamlanlara Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim doktora unvanı verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

"Programa başvuran adayların, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve fen edebiyat fakülteleri programlarındaki gibi bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES puanının her hangi bir tüünden en az 55 olması ve ÜDS puanının en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, IELTS, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir.Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)"


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; doktora ders planında bulunan tüm derslerin en az 3,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Yönetim Bilişim Sistemleri programında; yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama vb. gibi işletme konularının yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarında araştırma yapma yeteneği kazandırılmaktadır. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasını nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Temel bilimler, matematik, istatistik, bilgisayar ve işletme bilimlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme becerisi
  • 2- Bilgi Sistemleri, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimleri alanındaki son gelişmeler hakkında genişlemesine ve derinlemesine bilgi
  • 3- Uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşıp kavrayarak araştırmalar yürütebilme becerisi
  • 4- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı çalışmalar yapabilme becerisi
  • 5- Özgün araştırma süreçlerini bağımsız olarak algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme; bu süreçleri yönetebilme becerisi
  • 6- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilimsel literatüre uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme becerisi
  • 7- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilme becerisi
  • 8- Bilgi Sistemleri, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimleri alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi
  • 9- Bilgi Sistemleri, bilgi Teknolojileri, bilgisayar ve yönetim bilimleri ve başka alanlarda uzmanlarla ve daha geniş topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanabilme becerisi

Mezunların İstihdamı

Bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, yönetim, turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medyaile ilgili kuruluşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Hasan DAĞ (Anabilim Dalı Başkanı, hasan.dag@khas.edu.tr), Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı, mehmet.aydin@khas.edu.tr),


Değerlendirme Anketleri

"Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi"


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)