Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 15 00 00 15 36.5

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 09 00 00 9 23.5

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CCIP501 S Siber Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP502 S Siber Güvenlik İçin Betik Diller İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP503 S Bigisayar Ağları ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP504 S İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP505 S Web Uygulamaları Güvenlik Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP506 S Sistem Tarama ve Penetrasyon Testi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP507 S Siber Güvenlik Operasyonları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP508 S Yazılım Tanımlı Ağ İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP521 S Güvenli Sistem Tasarım, Geliştirme ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP522 S Güvenli Sistem Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP523 S Dijital Forensik ve Olay İnceleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP524 S Uygulamalı Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP525 S Siber Savaş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP526 S Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP527 S İletişim Ağlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP591 S Siber Güvenlikte Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CCIP592 S Siber Güvenlikte Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş Türkçe 03 00 00 3 8
DSE501 S Veri Bilimi Araçlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT570 S Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
IT601 S Yüksek Başarımlı Bilimsel Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT603 S Dağınık Veritabanı Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 8
IT605 S Semantik Sanaldoku İngilizce 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MAT603 S Sayısal Lineer Cebir İngilizce 03 00 00 3 8
MAT604 S Zaman Serileri Analizi İngilizce 03 00 00 3 8
MBAD510 S Tüketici Davranışı İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS513 S Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS522 S Yönetim ve Organizasyönel Davranış İngilizce 03 00 00 3 8
MIS523 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 8
MIS524 S Girişimcilik ve Yeni Şirket Oluşturma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS525 S Hesaplamada Etik ve Legal Konular İngilizce 03 00 00 3 8
MIS526 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 8
MIS529 S E-Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 8
MIS531 S Acil Durum Bilgi Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS532 S Teknoloji Yönetim ve Organizasyönel Dönüşüm İngilizce 03 00 00 3 8
MIS533 S Liderlik Teorisi ve Pratiği İngilizce 03 00 00 3 8
MIS534 S İşletme Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS535 S Sosyal Medya Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS595 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 8
MIS596 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 8
MIS597 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 8
MIS600 S Yönlendirilmiş Çalışma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS602 S Arama Motorları Optimizasyonu İngilizce 03 00 00 3 8
MIS603 S Lokayson Bazlı Servisler İngilizce 03 00 00 3 8
MIS604 S Bulut Bilişim ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS605 S Büyük Veri ve Veri Yönetişimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS606 S Veri ve Teknoloji Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS631 S İş Veri İletişimi ve Ağlar İngilizce 03 00 00 3 8
MIS632 S Kurumsal Veri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS633 S Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3 8
MIS634 S İleri Düzey Rekabetçi Zekâ İngilizce 03 00 00 3 8
MIS635 S İş Sürekliliği ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS636 S Yapay Sinir Ağları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS637 S Girişimcilik Pazarlaması İngilizce 03 00 00 3 8
MIS650 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 8
MIS651 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 8