Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 yılında, daha sonraları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne evrilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı ise ilk kez 2012-2013 Akademik Yılı'nda öğrenci kabul etmeye başlamıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 3, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-8)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, ÜDS ve ALES sayısal puanlarının en az 55 olması gerekmektedir. Sadece lisans derecesi ile başvuran adaylardan ise mezuniyet genel not ortalamalarının (GNO) en az 3.00/4.00 olması ve ALES sayısal puanlarının 80 veya üstü olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, ÜDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL, IELTS, vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir.(Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir dereceye yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; doktora ders planında bulunan tüm derslerin en az 3,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, günümüzde büyük önem kazanan yazılım mühendisliği ve iletişim teknolojilerindeki uygulamalara ağırlık veren konuları içermektedir. Programın amacı, özellikle yazılım mühendisliği, algoritma analizi ve tasarımı, paralel programlama, örün servisleri gibi alanlarda uzmanlaşmış, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında açık güncel problemleri tanımlayabilen, yorumlayabilen, çözümleyebilen, bu yolla bilime uluslararası düzeyde ve orijinal katkılarda bulunabilen, disiplinlerarası araştırma-geliştirme takımlarına önderlik edebilecek; doktor mühendisler yetiştirmek ve bu yönde toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Temel bilimler, matematik ve bilgisayar bilimlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme becerisi
  • 2- Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanındaki son gelişmeler hakkında genişlemesine ve derinlemesine bilgi
  • 3- Uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşıp kavrayarak araştırmalar yürütebilme becerisi
  • 4- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı çalışmalar yapabilme becerisi
  • 5- Özgün araştırma süreçlerini bağımsız olarak algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme; bu süreçleri yönetebilme becerisi
  • 6- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilimsel literatüre uluslararası düzeyde katkıda bulunabime becerisi
  • 7- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilme ve, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilme becerisi
  • 8- Bilgisayar Mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi
  • 9- Bilgisayar Mühendisliği ve başka alanlarda uzmanlarla ve daha geniş topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanabilme becerisi

Mezunların İstihdamı

Mezunlar; Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri gibi alanlarda ileri düzeyde araştırma, proje ve eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kuruluş, üniversite ve enstitülerde çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu program Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin en üst düzeyinde yer aldığı için üst derece programla geçiş olası değildir.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı) 0212 533 6532 / 1403, kerestec@khas.edu.tr Taylan Ocakçıoğlu (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1654, burcin.demirel@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)