Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Elekronik Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005 yılında kurulmuş olan Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı'nda yer almaktadır. Program, 2005-2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda eğitime başlamıştır. Programın Yürütücüsü: Prof.Dr. Metin Şengül


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 3, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-8)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşullarının detayları için Bkz: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ (https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir dereceye yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; doktora ders planında bulunan tüm derslerin en az 3,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Program, Telekomünikasyon, Kablosuz ve Mobil Haberleşme sistemleri, Mikrodalga Mühendisliği, İleri Sinyal İşleme teknikleri ve Haberleşme Sistem tasarımına Uygulaması, Kontrol gibi alacağı dersler ve yapacakları bir Doktora Tez çalışması ile bu konularda uzmanlaşmalarını sağlar; kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma ve geliştirme yapmak ve elde ettikleri sonuçları ulusal ve uluslarası platformlarda sunabilmek ve yayınlma becerisi kazandırır; bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırır. Ayrıca tamamlayacakları Doktora tezlerinin de içerdiği özgün ve yenilikçi teknikler, yöntemler ve tasarımlar Ülkemizin dışa bağımlılığının azalmasına büyük katkılar sağlar.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Elektronik Mühendsliği alanında ve özellikle Telekomüniksayon dalında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme düzeyindedir
  • 2- Her türlü telekomünikasyon sistemleri ve bunlara ilişkin elektronik mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
  • 3- Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında yenilik getiren, yeni özgün bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da özgün bir konuyu araştırabilir
  • 4- Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme yeteneğini kazanır
  • 5- Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanı ile ilgili hazırlayacağı bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayabilme düzeyindedir
  • 6- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme düzeyindedir
  • 7- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir
  • 8- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir
  • 9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme düzeyindedir
  • 10- Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanı ile iligili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunacak düzeydedir

Mezunların İstihdamı

Elektronik Doktora programı mezunları kendi uzmanlık konularıyla ilgili akademik bir kariyer seçebilirler. Bunun dışında konusunda kuramsal ya da uygulama çalışmaları yürüten Telekomünikasyon Sistemleri sektöründe, TV ve Radyo kuruluşlarında, Internet Hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda Bankacılık Sektöründe, Bilgisayar Şirketlerinde, Türlü şirketlerin üretim ve/veya pazarlama birimlerinde iş bulabilir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu program Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin en üst düzeyinde yer aldığı için üst derece programlara geçiş olası değildir.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-docvb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Cibali Mah. Kadir Has Cad.
Fatih / İSTANBUL 34083
+90 (212) 533 65 32
sgs@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Türlü Avrupa Projeleriyle ( HORIZON 2020, COS, vs) Avrupadaki türlü üniversitelerle aaştırma işbiliği olanakları. ERASMUS: Metropolia Universitesi Finlandiya ve Bari Politeknik, ABD, İngiltere ve ÇİN deki bazı üniversitelerle akademik işbirliği çerçevesinde ortak bilimsel araştırma yapma olanakları