Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
S Alan Seçmeli* İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli* İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli* İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli* İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 15 00 00 15 36.5

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli* İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 09 00 00 9 23.5

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
BIO522 S Hesaplamalı Yapısal Biyoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIO531 S Temel Hücre Biyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIO551 S Uygulamalı Kuantum Kimyası İngilizce 03 00 00 3 8
BIO563 S Uygulamalı Matematik İngilizce 03 00 00 3 7.5
BIO624 S İleri Hesaplamalı Yapısal Biyoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE501 S İleri Yazılım Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE502 S Örün Servisleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE504 S Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE505 S Dağıtık İşletim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE506 S Hesaplamalı Geometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE507 S Bilgisayar Ağları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE508 S Biyoenformatik Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE509 S Algoritma Tasarım ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE510 S Bilişim Teknolojileri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 8
CE510 S Bilişim Teknolojileri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE511 S Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE512 S İş Zekası ve Veri Ambarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE513 S Paralel ve Dağıtık Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE514 S Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE515 S Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE516 S Hesaplama Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE520 S Mobil Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE531 S SOA ile Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE537 S Paralel Programlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE595 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE596 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE602 S Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE604 S Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE605 S Bilgisayar Ağları Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE606 S Yazılımda Kalite Garantisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE607 S Kablosuz Ağlar ve Mobil Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE608 S Çizge Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE609 S Makine Öğrenmesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE615 S İleri Biyoinformatik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE650 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE651 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE652 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE653 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE654 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular V İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE501 S Olasılık ve Raslantısal Süreçler Türkçe 03 00 00 3 8
EE501 S Olasılık ve Raslantısal Süreçler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE502 S Lineer Sistemler Türkçe 03 00 00 3 8
EE502 S Lineer Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE504 S Sayısal İletişim Türkçe 03 00 00 3 8
EE504 S Sayısal İletişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE505 S Kablosuz Haberleşme Türkçe 03 00 00 3 8
EE505 S Kablosuz Haberleşme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE506 S Kablosuz Ağlar İngilizce 03 00 00 3 8
EE507 S İstatistiksel İşaret İşleme Türkçe 03 00 00 3 8
EE507 S İstatistiksel İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE508 S İleri Sinyal İşleme Türkçe 03 00 00 3 8
EE508 S İleri Sinyal İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE509 S Ultra Geniş Bantlı İletişim Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
EE509 S Ultra Geniş Bantlı İletişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE510 S İleri Hesaplamalı Zeka Türkçe 03 00 00 3 8
EE510 S İleri Hesaplamalı Zeka İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE520 S Mikrodalga Tekniği Türkçe 03 00 00 3 8
EE520 S Mikrodalga Tekniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE530 S Optimal Kontrol Türkçe 03 00 00 3 8
EE530 S Optimal Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE531 S Sayısal Kontrol Türkçe 03 00 00 3 8
EE531 S Sayısal Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE550 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 8
EE550 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE560 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 8
EE601 S İleri Sinyal İşleme Teknikleri Türkçe 03 00 00 3 8
EE601 S İleri Sinyal İşleme Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE602 S Uyarlamalı İşaret İşleme Türkçe 03 00 00 3 8
EE602 S Uyarlamalı İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE603 S Kestirim Kuramı Türkçe 03 00 00 3 8
EE603 S Kestirim Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE604 S Hata Denetim Kodları Türkçe 03 00 00 3 8
EE604 S Hata Denetim Kodları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE605 S Telsiz Ağlar ve Gezgin Sistemler Türkçe 03 00 00 3 8
EE605 S Telsiz Ağlar ve Gezgin Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE606 S Haberleşmede İstatistiksel İişaret İşleme Türkçe 03 00 00 3 8
EE606 S Haberleşmede İstatistiksel İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE607 S Örüntü Tanıma Türkçe 03 00 00 3 8
EE607 S Örüntü Tanıma İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE608 S Mikrodalga Devre Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE620 S Mikrodalga Devre Tasarımı Türkçe 03 00 00 3 8
EE620 S Mikrodalga Devre Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE630 S Rastlantısal Sistemler ve Kontrol Türkçe 03 00 00 3 8
EE630 S Rastlantısal Sistemler ve Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE650 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 8
EE650 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE660 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE501 S Finans Matematiği I İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE502 S Finans Matematiği II İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE511 S Stokastik Diferansiyel Denklemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE512 S Finansta Eniyileme Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE513 S Sayısal Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE515 S Risk Yönetiminde Simülasyon Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE517 S Oyun Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE525 S Finansal Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE527 S Türev Ürünlerde Fiyatlama Yöntemleri ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE528 S Web Tabanlı Programlama: Finans Uygulama İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE529 S Web Arayüz Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE531 S Finansal Zaman Serilerinin Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE533 S Kurumsal Finansal ve Risk Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE542 S Finans Mühendisliğinde Ekonomik Göstergeler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE581 S Finans Laboratuvarı I İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE582 S Finans Laboratuvarı II İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE583 S Finans Laboratuvarı III İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE595 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
FE596 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
FM501 S Finans Matematiği I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM502 S Finans Matematiği II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM511 S Stokastik Diferansiyel Denklemler Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM512 S Finansta Eniyileme Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM513 S Sayısal Yöntemler Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM515 S Risk Yönetiminde Simülasyon Teknikleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM517 S Oyun Teorisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM525 S Finansal Modelleme Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM527 S Türev Ürünlerde Fiyatlama Yöntemleri ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM528 S Web Tabanlı Programlama: Finans Uygulama Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM529 S Web Arayüz Tasarımı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM531 S Finansal Zaman Serilerinin Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM533 S Kurumsal Finansal ve Risk Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM542 S Finans Mühendisliğinde Ekonomik Göstergeler Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM581 S Finans Laboratuvarı I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM582 S Finans Laboratuvarı II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM583 S Finans Laboratuvarı III Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM595 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FM596 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular II Türkçe 03 00 00 3 7.5
IE501 S Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE502 S Mühendislik Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE503 S Mühendislikte Optimizasyon ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE504 S Kalite Kontrolde İleri Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE505 S İleri Üretim Planlama ve Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE506 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE507 S Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE508 S İnsan Faktörleri Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE509 S Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE510 S İnsan Kaynakları Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE511 S Yalın Üretim İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE514 S İleri Mühendislik Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE515 S Ağ Akışı ve Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE595 S Endüstri Müh. Özel Konular: Sağlıkta YA Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE601 S Şebeke Ekonomisi:Denge Modelleri ve Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE602 S Çok Amaçlı Optimizasyon ve Evrimsel Algoritmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE603 S İleri Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE604 S İleri Mühendislik Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE605 S Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE606 S Excel Bazlı Karar Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE607 S İleri Sistem Simulasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE608 S İmalat Sistemleri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE609 S Ağ Akışı ve Algoritmalarında İleri Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5