Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Elekronik Yüksek Lisans (Tezli) Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005 yılında kurulmuş olan Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı'nda yer almaktadır. Program, 2005-2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda eğitime başlamıştır. Programın Yürütücüsü: Prof. Dr. Metin Şengül


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların, bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması ve YDS puanlarının en az 65 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz. Tüm adaylar için, YDS yerine yurtdışı dil sınavları (TOEFL vs.) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlikler çerçevesinde kabul edilmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir.(Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Programın temel amacı, öğrencilerin bu program için gerekli matematik ve temel mühendislik derslerini tamamladıktan sonra, bu dalda özellikle Telekomünikasyon (İletişim) Mühendisliği ve bilişim Teknolojilerine yönelik, kablosuz mobil iletişim sistemeleri, İletişim ve sensör ağları, mikrodalga elektroniği ve sistemleri, kontrol sistemeleri konularında alacakları derslerle ve zorunlu olarak bu konularda yapacakları bir Yüksek Lisans Tez çalışması ile uzmanlaşması sağlanacak, özgün bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılacaktır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Elektronik ve Telekomünikasyon alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • 2- Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • 3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
 • 4- Elektronik Mühendsliği Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
 • 5- Elektronik ve telekomünikasyon mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • 6- Elektronik ve telekomünikasyon mühendisliği alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık elektronik ve telekomünikasyon sistemleri veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
 • 7- Elektronik ve telekomünikasyon sistemlerine ilişkin kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları yürütür ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
 • 8- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
 • 9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • 10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • 11- Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
 • 12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Mezunların İstihdamı

Elektronik Yüksek Lisans programı mezunları konusunda kuramsal ya da uygulama çalışmaları yürüten Telekomünikasyon Sistemleri sektöründe, TV ve Radyo kuruluşlarında, Internet Hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda, Bankacılık Sektöründe, Bilgisayar Şirketlerinde Türlü şirketlerin üretim ve/veya pazarlama birimlerinde iş bulabilir ve çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Elektronik Yüksek Lisans derecesiyle mezun olanlar bir çok anabilim dalına doktora başvuru hakkı kazanmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Metin Şengül (Program Yürütücüsü) 0212 5336532 / 1412, msengul@khas.edu.tr Lisansüstü programlar ve başvuru ile ilgili sorularınız için graduate.admissions@khas.edu.tradresine yazabilir veya +90 212 533 65 32, Dahili 1349 arayarak bilgi alabilirsiniz.


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Türlü Avrupa Projeleriyle ( HORIZON 2020, COS, vs) Avrupadaki türlü üniversitelerle aaştırma işbiliği olanakları. ERASMUS: Metropolia Universitesi Finlandiya ve Bari Politeknik ABD, İngiltere ve ÇİN deki bazı üniversitelerke akademik işbirliği çerçevesinde ortak bilimsel araştırma yapma olanakları