Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2003 yılında, daha sonraları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne evrilen Mühendislik Fakültesi altında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki Endüstri Mühendisliği Doktora Programı ise ilk kez 2016-2017 Akademik Yılı'nda öğrenci kabul etmeye başlamıştır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesi kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşullarının detayları için Bkz: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ (https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir dereceye yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; doktora ders planında bulunan tüm derslerin en az 3,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği hammadde, malzeme, bilişim sistemleri, enerji kaynakları, sermaye, ekipman, insan gücü ve zaman gibi kaynakların eşgüdüm içinde kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışır. Bu yönüyle Endüstri Mühendisleri koordinasyon kabiliyetleri gelişmiş, sistem bakış açısına sahip, analitik ve sayısal becerilerini kullanabilen ve ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma yollarını en iyi şekilde kullanarak çağın gereklerine göre sürekli kendini geliştiren bireyler olmalıdır. Artan nüfus ve tüketici talepleri buna karşı sınırlı ve giderek azalan kaynaklar bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Son yıllarda artan küreselleşme ve iletişim yollarının genişlemesi talebin ve üretimin uluslararasına açılması yolunu da açmıştır. "Mühendis geliştirir yapar, endüstri mühendisi yapılanları iyileştirir ve geliştirir" sloganıyla hareket eden endüstri mühendisliği mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması için son yıllarda giderek artan sayıda çalışmalar yapmaktadır. Kar amacı güden bütün kurumlarda girdiler (hammadde sermaye işgücü vb.) en iyi şekilde kullanılarak en ucuz ve kaliteli ürün ve çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde endüstri mühendisleri başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar. Endüstri mühendislerinin mezuniyetlerinden sonra sektör farkı gözetmeksizin göreceli olarak kısa zamanda istihdam edilmeleri ve giderek yönetim kademelerinde daha çok başarılı görevler almaları bunun bir göstergesidir. Doktora programımızda dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyerlerini devam ettirmiş son derece başarılı öğretim üyelerimizden siz de en yeni bilgileri edinebilir ve başarılı akademik çalışmalar yaparak Endüstri Mühendisliği alanında doktora sahibi olabilirsiniz. Programın temel amacı, başarılı bir lisans ve yüksek lisans çalışmasını temel alarak, öğrencilerine başarılı bir doktora programı için gerekli ve gelişmelerine yardımcı dersleri, Üniversite-sanayi işbirliği seminerlerini, araştırma imkânlarını ve akademik ortamı sağlamak, güncel problemlerin çözümü için araştırma yeteneği, modelleme, çözüm geliştirme ve yorumlama becerileri kazandırmak ve bu şekilde donanımlı, akademik kurumlarda ve iş hayatında etkin görevler alacak doktora dereceli endüstri mühendisi bilim insanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Temel bilimler, matematik ve endüstri mühendisliği yöntemlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme becerisi
  • 2- Endüstri mühendisliği alanındaki son gelişmeler hakkında genişlemesine ve derinlemesine bilgi
  • 3- Uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşıp kavrayarak araştırmalar yürütebilme becerisi
  • 4- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı çalışmalar yapabilme becerisi
  • 5- Özgün araştırma süreçlerini bağımsız olarak algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme; bu süreçleri yönetebilme becerisi
  • 6- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilimsel literatüre uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme becerisi
  • 7- Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri topluma aktarabilme becerisi
  • 8- Endüstri Mühendisliği alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi
  • 9- Endüstri Mühendisliği ve başka alanlarda uzmanlarla ve daha geniş topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanabilme becerisi

Mezunların İstihdamı

Mezunlar; Endüstri Mühendisliği ve ilgili alanlarda ileri düzeyde araştırma, proje ve eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kuruluş, üniversite ve enstitülerde çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu program Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin en üst düzeyinde yer aldığı için üst derece programla geçiş olası değildir.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Cibali Mah. Kadir Has Cad.
Fatih / İSTANBUL 34083
+90 (212) 533 65 32
sgs@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)