Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 03 00 00 03 187

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CE501 S İleri Yazılım Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE502 S Örün Servisleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE504 S Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE505 S Dağıtık İşletim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE506 S Hesaplamalı Geometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE507 S Bilgisayar Ağları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE508 S Biyoenformatik Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE509 S Algoritma Tasarım ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE510 S Bilişim Teknolojileri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE511 S Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE512 S İş Zekası ve Veri Ambarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE513 S Paralel ve Dağıtık Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE514 S Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE515 S Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE516 S Hesaplama Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE520 S Mobil Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE531 S SOA ile Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE537 S Paralel Programlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE595 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE596 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE600 S Yönlendirilmiş Araştırma İngilizce 03 00 00 3 8
CE602 S Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE604 S Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE605 S Bilgisayar Ağları Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE606 S Yazılımda Kalite Garantisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE607 S Kablosuz Ağlar ve Mobil Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE608 S Çizge Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE609 S Makine Öğrenmesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE615 S İleri Biyoinformatik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE650 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE651 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE652 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE653 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV İngilizce 03 00 00 3 7.5
CE654 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular V İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE501 S Olasılık ve Raslantısal Süreçler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE502 S Lineer Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE503 S Bilişim Kuramı ve Kodlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE504 S Sayısal İletişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE505 S Kablosuz Haberleşme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE506 S Kablosuz Ağlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE507 S İstatistiksel İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE508 S İleri Sinyal İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE509 S Ultra Geniş Bantlı İletişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE510 S İleri Hesaplamalı Zeka İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE511 S İnsan Makine Etkileşimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE520 S Mikrodalga Tekniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE530 S Optimal Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE531 S Sayısal Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE550 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE560 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE601 S İleri Sinyal İşleme Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE602 S Uyarlamalı İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE603 S Kestirim Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE604 S Hata Denetim Kodları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE605 S Telsiz Ağlar ve Gezgin Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE606 S Haberleşmede İstatistiksel İşaret İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE607 S Örüntü Tanıma İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE608 S Mikrodalga Devre Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE620 S Mikrodalga Devre Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE630 S Rastlantısal Sistemler ve Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE650 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
EE660 S Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE501 S Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE502 S Mühendislik Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE503 S Mühendislikte Optimizasyon ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE504 S Kalite Kontrolde İleri Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE505 S İleri Üretim Planlama ve Kontrol İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE506 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE507 S Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE508 S İnsan Faktörleri Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE509 S Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE510 S İnsan Kaynakları Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE511 S Yalın Üretim İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE514 S İleri Mühendislik Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE515 S Ağ Akışı ve Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE516 S Bulanık Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE595 S Endüstri Müh. Özel Konular: Sağlıkta YA Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE601 S Şebeke Ekonomisi:Denge Modelleri ve Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE602 S Çok Amaçlı Optimizasyon ve Evrimsel Algoritmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE603 S İleri Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE604 S İleri Mühendislik Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE605 S Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE606 S Excel Bazlı Karar Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE607 S İleri Sistem Simulasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE608 S İmalat Sistemleri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE609 S Ağ Akışı ve Algoritmalarında İleri Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IE610 S Oyun Teorisi ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5