Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2003 yılında kurulmuştur


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesi (8.Düzey) kazanmaktadır.,


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Uluslararası İlişkiler Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini ya da Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Doktora programına Lisans derecesi ile başvuranların ALES sınavından en az 80, Yüksek Lisans derecesiyle başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Adayların YDS sınavından da en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1. SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2. Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3. SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4. Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Doktora Programı?na sayılacağı Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin doktora programlarına başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler Doktora Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 240 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Öğrencilerin 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü tamamlaması, 30 AKTS'lik Yeterlik Sınavını geçmesi ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 150 AKTS'lik Doktora Tezi Modülünü (Modül I: SBE 600 Seminer, Tez Önerisi ve Modül II: SBE 690 Tez) başarıyla bitirmesi gerekir. Programa Lisans diplomasıyla kabul edilen öğrencilerin 45 AKTS'lik (6 ders) ek bir ders yükünü de başarıyla tamamlamaları gerekir.


Program Tanımı

Türk Kamu ve Özel kesim kuruluşlarının gereksinim gösterdikleri ve konusunun tümünde ve belirli dallarında uzmanlığa sahip ve derinlemesine milletler arası ilişkiler, hukuk ve global siyaset bilgilerine ileri düzeye sahip kişilerin yetiştirilmesi.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarına yenilik getirecek özgün çalışma yapabilme
 • 2- Alanın ileri teorik konularına ve bölgesel dinamiklerine yeni bakış açısı ile katkı yapabilme
 • 3- Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini ileri derecede kavramlandırabilme
 • 4- Alanın yeni bilgilerini yakından takip ederek kendi araştırmalarında kullanabilmek
 • 5- Disiplinin gerektirdiği ileri araştırma tekniklerinden bir kaç tanesini uygulamalı olarak kullanarak yeni bakış açıları yaratabilme
 • 6- Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmalarını, kendi çalışmalarında tartışmabilme, değerlendirebilme
 • 7- Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütebilecektir
 • 8- Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışabilecektir
 • 9- Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatabilecektir
 • 10- Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade edebilecektir
 • 11- Alanın gerektirdiği bilgisayar, yazılım, teknik donanımı kullanabilecektir

Mezunların İstihdamı

Türk Kamu ve özel kuruluşların dış ilişkiler birimlerinde ve uluslararası kuruluşların benzer departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam edilmektedir


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Doktora Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Uluslararası İlişkiler Doktora Programı için geçerlidir.