Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS501 Z Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 24 00 00 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
GEN601 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
GEN602 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN604 S Toplumsal Cinsiyet ve Performatif Kuram İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN606 S Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN608 S Toplumsal Cinsiyet ve Çağdaş Sanat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN609 S Mekânın Cinsiyeti İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN620 S Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Temel İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN622 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN624 S Feminizmin Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN640 S Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Teknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN650 S Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Teoriler ve Metodolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN661 S Kadın ve Kent İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN680 S Toplumsal Cinsiyet ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN682 S Modern Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN683 S Feminist İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN684 S Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR504 S Türk Dış Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR505 S Uluslararası İlişkiler Tarih ve Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR506 S Global Perspektifle Sürdürülebilir Kalkınma İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR507 S Avrupa Birliği:Tarih,Siyaset ve Bütünleşme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR509 S Uluslararası İlişkiler Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR510 S ABD ve Dünya İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR511 S Uluslararası İlişkilerde Medyanın Rolü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR513 S Uluslararası Göç ve Entegrasyon Süreçleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR515 S Türk Dış Politikasında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR516 S Dış Politika Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR520 S Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR524 S Uluslararası Güvenlik Kuram ve Uygulamal İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrrupa Birliği'nde Siyaset Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrupa Birliği’nde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR530 S Türkiye ve AB İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR532 S Ortadoğu: Siyaset, Ekonomi ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR534 S Rusya: Coğrafya, Tarih ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR536 S Karadeniz ve Çevresi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR541 S Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR542 S Uluslararası Politik-Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR543 S Güney Doğu Asya'da Strateji ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR544 S Çatışma Analizi ve Çözümü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR545 S Enerji Siyaseti İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR546 S Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji, Kalkınma ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR548 S Ortadoğu Politikaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR552 S Siyasi Şiddet ve Terörizm İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR554 S Uluslararası İlişkilerde Din ve Kimlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR601 S Kritik Altyapı Korunması İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR611 S Karşılaştırmalı Siyasal Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR612 S Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR613 S Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR614 S Stratejik Düşüncenin Gelişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR615 S Türk Dış Politikasında İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR616 S Uluslararası İlişkiler Okumaları ve Araş İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR624 S AB Dış ve Güvenlik Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR625 S Avrupa Bütünleşmesi Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR642 S AB'nin Komşuluk Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR644 S Küreselleşme Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR645 S Kritik Altyapı Koruması İngilizce 00 03 00 3 7.5
IR646 S Avrasya'nın Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR647 S Amerikan Dış Politikasında Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR648 S Ortadoğu Politikaları Üzerine İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5