Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH502 Z Araştırma Yöntemleri ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH503 Z Tez Öncesi Seminer İngilizce 03 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH504 Z Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezi İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30
TOPLAM: 27 00 00 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH501 S Kent Çalışmalarında Eleştirel Kuramlar ve Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH510 S Veri Analizi ve Görselleştirme Atölyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH511 S Mekan ve Toplum Üzerine Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH512 S Mekansallaşmış Tarih Yazımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH513 S Moderni Yerleştirmek: Vernaküler Formlar Pratikler İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH514 S Oryantalizm ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH515 S Modern Mimarlık ve Kentin Ulusötesi Tarihleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH516 S Doğa, Teknoloji ve Peyzaj İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH517 S Mimari ve Kentsel Araştırmanın Estetiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH522 S İstanbul: Emperyal Başkentten Küresel Kente İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH526 S Türkiye’de Modernite, Mimarlık ve Kentsel Mekan İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH541 S Mekan ve Toplumsal Cinsiyet: Mekan,Yer ve Topluma Feminist Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5