Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH502 Z Araştırma Yöntemleri ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH503 Z Tez Öncesi Seminer İngilizce 03 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 0 30

2. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH504 Z Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezi İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30
TOPLAM: 06 00 00 03 67

Alan Seçmeli

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH501 S Kent Çalışmalarında Eleştirel Kuramlar ve Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH506 S Mimari Morfoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH508 S Ritüel ve Mimarlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH510 S Veri Analizi ve Görselleştirme Atölyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH511 S Mekan ve Toplum Üzerine Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH513 S Moderni Yerleştirmek: Vernaküler Formlar Pratikler İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH514 S Oryantalizm ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH515 S Modern Mimarlık ve Kentin Ulusötesi Tarihleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH517 S Mimari ve Kentsel Araştırmanın Estetiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH518 S Mekan, Politika ve İktidar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH522 S İstanbul: Emperyal Başkentten Küresel Kente İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH526 S Türkiye’de Modernite, Mimarlık ve Kentsel Mekan İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH527 S Saha Çalışması ve Araştırma I İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH541 S Mekan ve Toplumsal Cinsiyet: Mekan,Yer ve Topluma Feminist Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH560 S Tasarım Stüdyosu I: Mimarlık ve Kentsel Tasarım Araştırmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH561 S Tasarım Stüdyosu II: Mimari ve Kentsel Tasarımda Uygulama İngilizce 03 00 00 3 15
DES506 S Şehir, Mimari ve Kamusal Alan Türkçe 03 00 00 3 0
DES546 S Tasarım ve Antropoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES644 S İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES664 S Işıkla ve Renkle Tasarım İngilizce 03 00 00 3 7