Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim ve beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında kuramsal ve/veya üretime yönelik kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olacaklar, yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebileceklerdir.
  • 2- Akademik dünyaya ve demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilecek ve üretimde bulunabileceklerdir.
  • 3- Akademik dünyanın ve iletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, disiplinler arası çalışma becerilerine sahip olacaklar ve kendilerini yazılı ve sözlü başarıyla ifade edebileceklerdir
  • 4- Kazandıkları donanım ve becerileri akademik dünyanın ve/veya mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk, profesyonellik ve etik yükümlülüklerle hayata geçireceklerdir.
  • 5- Akademik dünya ve iletişim sektörünün farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerine devam edebilmelerini ve/veya iş bulma kapasitelerini arttırmayı mümkün kılacak mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik sahibi olacaklardır.
  • 6- İngilizceyi ve/veya eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, akademik ve mesleki bilgilerini geliştirme ve hayata geçirmede etkin biçimde kullanabileceklerdir.

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği