Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda 2009 yılında öğretim hayatına başlayan Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü 2013 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölüm Başkanları: Prof. Dr. Bora OCAKÇIOĞLU (2009 - 2012), Yrd. Doç.Dr. Zeynep DENİZ DERVİŞEN (2013- Devam Ediyor)


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bölümün gerektirdiği yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı olarak alanlarında Lisans Diploması derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavda YGS-6 puanı ile Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Lisans Programını kazanmış olmak gerekir. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye'de ki Yükseköğretim Kurumları'nda önceki formal öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ?Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Proramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Krediİ Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle donanımlı, teknolojiyi kullanabilen değerleme uzmanları yetiştirmektedir. Ayrıca, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü, gayrimenkullerin, menkullerin ve bunlara bağlı hakların ve yükümlülüklerin; şirketler ve bankaların bilânçolarında kayıtlı olan varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ve bunlara benzer birçok varlıkların belirli bir tarihteki değerlerinin belirlenmesi konularını ele almaktadır. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, işletme, matematik, istatistik? gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve uygulamalı olmak üzere değerleme sektörü ile uyumlu dersler verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Gayrimenkul ve varlık değerleme alanındaki temel kavramlarda yeterli bilgiye sahiptir.
 • 2- Uygun Yöntemleri kullanarak gayrimenkul ve varlık değerleme yapar.
 • 3- Varlık değerleme alanında matematiksel ve iktisadi yöntemleri ve çeşitli değerleme problemlerini çözmek için uygun istatistik kavramlarını, kantitatif karar verme tekniklerini etkin kullanır.
 • 4- Çeşitli değerleme projelerini modeller.
 • 5- Gayrimenkul ve varlık değerleme raporları hazırlar ve yorumlar.
 • 6- Gayrimenkul pazarlama stratejilerini uygulayabilir.
 • 7- Gayrimenkul ve varlık değerleme alanında vergi mevzuatı ve kanunları yorumlar.
 • 8- Çalıştığı kurumun hedefleri doğrultusunda gayrimenkul yatırım kararları alır.
 • 9- Muhasebe bilgilerini kullanarak mali tabloları analiz eder ve yorumlar.
 • 10- Finansal verileri analitik modeller ile analiz eder.
 • 11- Metodolojik çalışmalar sonucunda raporlama ve etkin sunum yapar.
 • 12- Proje hazırlama süreçlerinde grup çalışmasına yatkındır, sorumluluk sahibidir ve zaman yönetimi becerisine sahiptir.
 • 13- İşletme ve İktisat alanlarının temel kavramlarında yeterli bilgiye sahiptir.
 • 14- İletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir.
 • 15- Sosyal, kültürel ve etik sorumlulukların farkındadır, sosyal sorumluluk sahibidir.
 • 16- Gelişmekte olan Bilişim Teknolojilerini takip eder ve ofis programlarını etkin biçimde kullanır.
 • 17- Analitik ve eleştirel düşünce yapısına sahiptir.

Mezunların İstihdamı

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü mezunları, bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlâk müşavirlikleri, plânlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları, kamu kuruluşlarının inşaat, emlâk ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, Özelleştirme İdaresi, Gelir İdaresi ve Milli Emlâk Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda nitelikli elemanlar olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız, Akademisyen olarak yüksek öğrenim kurumlarında görev yapabilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Zeynep DENİZ DERVİŞEN, Bölüm Başkanı, zeynepdeniz.dervisen@khas.edu.tr + 90 212 533 6532 / 1680 


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Erasmus Öğrenci Değişim Programına ek olarak, Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerine ABD, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu ve komşu ülkelerde anlaşmalara bağlı olarak değişim programları sunmaktadır. Detaylı bilgi için: http://international.khas.edu.tr/5/EXCHANGEERASMUS