Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Program 2009 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Yörük


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında Lisans derecesi kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavda YGS-6 puanı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programını kazanmış olmak gerekir. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye'de ki Yükseköğretim Kurumları'nda önceki formal öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ?Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Proramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Krediİ Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır. (Ayrıntılar için Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Program Tanımı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, küreselleşen dünya ticaretinde kalıcı ve sürdürülebilir rekabet stratejilerinin oluşturulmasında rol oynayacak alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Disiplinler arası anlayışla kurgulanan programda işletme, ekonomi, hukuk, uluslararası ticaret konularında temel bilgiler verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • 2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için yeterli yönetim bilgisine sahiptir.
 • 3- Küreselleşen dünya koşullarında uluslararası ticaret ve lojistik yönetimine ilişkin dinamikleri, işlevleri ve problemleri izleyip analiz edebilir.
 • 4- Birey ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilir ve karmaşık ve tahmin edilmesi güç problemleri çözebilir.
 • 5- Uzmanlık alanına ilişkin mevzuat ve kanunlarını; ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve şirketler hukukunu, değerlendirebilir.
 • 6- Ekonomik ve finansal veri ve bilgileri analiz edebilir ve bir rapor halinde sentez edebilir.
 • 7- Araştırma yapabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
 • 8- Sosyal sorumluluk ve çevrenin korunma bilincine sahiptir ve etik değerlere uygun davranır.
 • 9- Yenilikçi yaklaşımlarla yeni fikirler üretebilir
 • 10- Disiplinler arası alanlarda kolektif çalışmalar yapabilir.
 • 11- İngilizce ile yeterli sözlü iletişim kurabilmek
 • 12- Mesleki ingilizce metin okuyup anlayabilmek
 • 13- Mesleki ingilizce yazışma yababilmek

Mezunların İstihdamı

Bölüm mezunları, uluslararası ticaret ve lojistik alanında bilimsel bilgiye, uygulama alanının gerektirdiği çözümleme yöntemleri becerilerine, uygulamadaki yapılar süreçler ve işlemlere vakıf bireyler olarak uluslararası ticaret ve lojistik alanında kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarının çalışma hayatına atılma olanağına sahiptir. Bunun dışında kendi işlerini de kurabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programından mezun olanlar bir çok anabilim dalında yüksek lisans derecesi için başvuru hakkı kazanmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisan Eğitim Öğretim Yönetmeliği)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü, Selimpaşa/ Silivri/ İstanbul. Prof. Dr. Ahmet Yörük (Bölüm başkanı) 0212 731 90 08/3154, ayoruk@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS