Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı 2004 yılında kurulmuştur. YÖK'ün kararına göre Şubat 2020 itibariyle Türkiye'deki tüm Üniversitelerdeki Endüstri Ürünleri Tasarımı Programının ismi, Endüstriyel Tasarım olarak değiştirilmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar endüstriyel tasarım alanında lisans derecesi kazanmaktadır. (Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması ve toplamda 36 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Endüstriyel Tasarım eğitimi en geniş anlamıyla , insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı , ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar. Ancak Endüstri ürünleri tasarımı, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmayıp, aynı zamanda yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan bir akademik disiplindir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak tasarımın bugünün eleştirisini yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bölümümüz eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği rolleri tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Tasarımın Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Bilgisi ve Kavrayışına Sahip Olur
 • 2- Endüstriyel Tasarım Alanında Gerekli Kuramsal, Bilimsel, Teknolojik, Estetik ve Sanatsal Bilgisini Güncel Tutar
 • 3- Ürün Geliştirme Sürecinde Endüstriyel Üretim Tekniklerine ve Malzeme Bilgisine Hakim Olur ve Detay Geliştirir
 • 4- Yerel ve Küresel Rekabet Ortamlarında Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanında Değer ve Bilgi Üretir
 • 5- İnsan-Ürün Etkileşimine İlişkin Kuram, İlke ve Yöntemleri Kullanır
 • 6- Yaratıcı, Yenilikçi, ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Sahip Olur
 • 7- Ürün Geliştirme Sürecinde Biçim Analizi , Biçim Algısı, Biçim Yaratma Konularına Hakim Olur
 • 8- Ürün Tasarımına Yönelik İhtiyaç Belirler ve Problem Tanımlar
 • 9- Farklı Kullanıcı Gruplarının İhtiyaçlarını Analiz Eder ve Meslek Pratiğine Yansıtır
 • 10- Tasarlama Yöntemlerini ve Tekniklerini Etkin Kullanır
 • 11- Ürün Tasarlama Stratejileri Belirler ve Uygular
 • 12- Tasarlama Sürecini Yönetir ve İş- Zaman Planı Hazırlar

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar yeni ürün geliştirmeye açık tüm alanlarda ve endüstrinin tüm sektörlerinde istihdam edilebilmektedir. Bu kapsamda endüstriyel tasarım ofisleri, endüstriyel üretim yapan şirketler, ürün geliştirme süreci kapsamında tüm sektörler, devlet kurumları, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile sanat ve tasarım alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul , Fax: (0212) 533 58 53, Santral: (0212) 533 57 65


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz; eğitimleri süresince Erasmus ve diğer öğrenci değişim programları ile üniversitemizin protokol imzaladığı A.B.D. , Çin ve Kore'deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden yararlanabilmektedirler.