Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

UTF lisans programı 1999 yılında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısında kuruldu. 2017 Eylül döneminde yeni kurulan İşletme Fakültesi çatısı altına alınan bölümün yürütücülüğünü aynı tarihte bu görevi Prof. Dr. Nurhan Davutyan'dan devralan Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu üstlenmiştir.YÖK'ün kararına göre Şubat 2020 itibariyle Türkiye'deki tüm Üniversitelerdeki Uluslararası Ticaret ve Finans Programının ismi, Uluslararası Ticaret ve Finansman olarak değiştirilmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencilerine ekonomi, finans ve uluslararası ticaret konularını küresel bir perspektiften vererek, geleceğin profesyonel yöneticilerini ve finans ve ticaret alanında çalışacak kamu personelini yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişki, gibi temel finans kavramlarını bilmek.
 • 2- Finansal problemleri anlayabilmek ve çözebilme yeteneğini edinmek.
 • 3- İşletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde ekonomik analiz yapabilmek.
 • 4- Finansal piyasaları ve kurumları tanımak.
 • 5- Sosyal, denetimsel ve politik faktörleri değerlendirebilmek.
 • 6- Uluslararası ticaretin teorik ve pratik esaslarına hakim olmak.
 • 7- Uluslararası ticaret ve finansman mekanizmalarını ve süreçlerini bilmek.
 • 8- Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkelerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • 9- Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek, sentezleyebilmek için gereken ekonometrik, istatistiksel ve matematiksel yöntemleri öğrenir ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanma yeterliliği kazanır.
 • 10- Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
 • 11- En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek.
 • 12- İş ortamlarında hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar özel ve kamu sektöründe ve sivil toplum örgütlerinde ve düşünce kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bakınız: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu, Bölüm Başkanı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, Cibali, 34083, İstanbul, omer.gebizlioglu@khas.edu.tr, 0212 533 65 32/1245


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bakınız: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html