DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Bahar

KODDERS
SGS501 Araştırma Yöntemleri
SGS598 Seminer

2. Yıl Güz

KODDERS
SGS599 Yüksek Lisans Tezi