Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşullarının detayları için Bkz: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ (https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat)


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Program Yeterlilikleri

  • 1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
  • 2- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve bu sayede yeni bilgiler oluşturabilme
  • 3- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  • 4- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
  • 5- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
  • 6- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
  • 7- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
  • 8- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözme ve/veya uygulama becerileri ile birleştirerek, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Cibali Mah. Kadir Has Cad.
Fatih / İSTANBUL 34083
+90 (212) 533 65 32
[email protected]


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği