Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS501 Z Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 03 00 00 03 67

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CSE502 S Hesaplamalı Bilimlerde Matematiksel Metotlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE503 S İleri Lineer Cebir İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE504 S Klasik Mekanik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE505 S Kuantum Mekaniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE506 S Elektromanyetik Teori İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE507 S Kompleks Sistemlerin Dinamiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE508 S Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE509 S Hesaplamalı Fizik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE510 S Kompleks Ağlar ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE511 S Lineer Olmayan Fizik: Koas ve Kompleksite İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE512 S Büyük Ölçekli Özdeğer Problemleri için Nümerik Metotlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE513 S Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Yüksek Başarımlı Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE514 S Dinamik Programlama ve Pekiştirmeli Öğrenme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE515 S Kuantum Hesaplamaya Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE516 S Robotiğe Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE601 S Hesaplamalı Sistemler Biyolojisi: Deterministik ve Stokastik Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE602 S Hücresel Sinyalizasyon İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE603 S Kanserin Biyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE604 S Redoks Biyokimyası İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE605 S Protein Hareketleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE606 S Nörobiyoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE607 S Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grupları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE608 S Malzeme Tasarımı ve İnnovasyon İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE609 S Polimer Bilimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE610 S Kimyada Çok Ölçekli Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE611 S Nanomalzemelerin Fiziği ve Grafen İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE612 S Uygulamalı Termodinamik İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE613 S Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE614 S Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE615 S İmge ve Video Kompresyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE616 S Akan Veri ve Karmaşık Olay İşleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE617 S Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE618 S Uygulamalı Bilimler ve Mühendislikte Matematiksel Metotlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE619 S Bilimsel Hesaplama İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE620 S Olasılık ve Stokastik Süreçler ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE621 S Mühendislikte İstatistik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE622 S Mühendislikte Varyasyonel Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE623 S Dinamik Sistemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CSE624 S Biyomoleküllerin Bütünleştirici Modellenmesinde Deneysel Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN500 S Malzeme Bilimi Kavramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN501 S Yoğun Madde Fiziği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN502 S Malzeme Tasarımı ve İnnovasyon İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN503 S Aktif ve Pasif Kaplamalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN504 S Fotovoltaik Enerji Çevrimi ve Nanoteknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN505 S Nanomalzemelerin Fiziği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN506 S Mikro Hareket Denetim İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN507 S Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN508 S Klasik Mekanik İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN509 S Kuantum Mekaniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN510 S Elektromanyetik Teori İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN511 S Mikro/Nano Robotların Tasarım ve Karakterizasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN512 S İleri Organik Kimya I İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN513 S İleri Organik Kimya II İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN514 S İleri Organik Sentez İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN515 S Mikro Akışkanlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN516 S Sentetik Polimer Kimyası İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN517 S Saflaştırma Yöntemleri ve Ayırma Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN518 S Supramoleküler Kimya: Mekanik Bağların Doğası İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN519 S Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN520 S İlaç Tasarım ve İlaç Etkileşimin Organik Kimyası İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN521 S Malzeme Karakterizasyonu için Gelişmiş Enstrümantal Analiz Teknikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN522 S Katıların Optoelektroniği İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN523 S Esnek Elektronik İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN524 S Polimer Bilimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN525 S Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş İngilizce 03 00 00 3 7.5
MSN526 S Elektronik Malzemelerin Yüzeyleri ve Arayüzeyleri İngilizce 03 00 00 3 7.5