Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS501 Z Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 03 00 00 03 67

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EC501 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC502 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC503 S Türkiye Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC504 S Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC511 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC512 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC521 S Kalkınma İktisadında Para ve Banka Teorileri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC522 S Kalkınmanın Ekonomi Politiği Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC526 S Uluslararası Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC532 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC540 S Kamu Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC541 S Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC543 S Ekonomik Büyüme Modelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC545 S Finansallaşmanın Ekonomi Politiği Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC545 S Politik Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC551 S Ekonomide Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC552 S Organizational Dynamics Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC553 S Production and Operations Management Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC554 S Stratejik Pazarlama Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC555 S Tüketici Davranışı Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC603 S İleri Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC604 S İleri Uluslararası İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC611 S Küreselleşme ve Finansal Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC621 S İleri Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC622 S İleri Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC625 S Büyüme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC626 S İleri Uluslararası İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC627 S Büyüme Politikası Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC628 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC632 S Ekonomi Politik Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC632 S İleri Politik Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC634 S Oyun Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC641 S İleri Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR505 S Uluslararası İlişkiler Tarih ve Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR506 S Global Perspektifle Sürdürülebilir Kalkınma İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR507 S Avrupa Birliği:Tarih,Siyaset ve Bütünleşme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR509 S Uluslararası İlişkiler Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR510 S ABD ve Dünya İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR511 S Uluslararası İlişkilerde Medyanın Rolü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR513 S Uluslararası Göç ve Entegrasyon Süreçleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR515 S Türk Dış Politikasında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR516 S Dış Politika Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR520 S Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR524 S Uluslararası Güvenlik Kuram ve Uygulamal İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrrupa Birliği'nde Siyaset Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrupa Birliği’nde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR530 S Türkiye ve AB İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR532 S Ortadoğu: Siyaset, Ekonomi ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR534 S Rusya: Coğrafya, Tarih ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR536 S Karadeniz ve Çevresi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR541 S Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR542 S Uluslararası Politik-Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR543 S Güney Doğu Asya'da Strateji ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR544 S Çatışma Analizi ve Çözümü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR545 S Enerji Siyaseti İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR546 S Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji, Kalkınma ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR548 S Ortadoğu Politikaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR552 S Siyasi Şiddet ve Terörizm İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR554 S Uluslararası İlişkilerde Din ve Kimlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR601 S Kritik Altyapı Korunması İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR611 S Karşılaştırmalı Siyasal Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR612 S Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR613 S Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR614 S Stratejik Düşüncenin Gelişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR615 S Türk Dış Politikasında İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR616 S Uluslararası İlişkiler Okumaları ve Araş İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR624 S AB Dış ve Güvenlik Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR625 S Avrupa Bütünleşmesi Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR642 S AB'nin Komşuluk Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR644 S Küreselleşme Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR645 S Kritik Altyapı Koruması İngilizce 00 03 00 3 7.5
IR646 S Avrasya'nın Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR647 S Amerikan Dış Politikasında Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR648 S Ortadoğu Politikaları Üzerine İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS501 S Siyaset Bilimi Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS502 S Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS503 S Hareketlilik, Sınırlar ve Teknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS505 S Siyaset Biliminde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS508 S Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS511 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS514 S Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS521 S Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS525 S Türkiye'de Metropoliten Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS530 S Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS533 S Yönetişim ve Kentsel Bölgeler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS536 S Siyasa Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS540 S Siyasal İdeolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS547 S Küreselleşme, Göç ve Etnisite İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS550 S Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS553 S Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS560 S Siyaset Sosyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS565 S Karşılaştırmalı Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS572 S Büyük Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5